Fakúry

                     Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.
                                 Organizácia: Obec Koláre

Došlé faktúry, účtovné 2015

P.č. Číslo faktúry Predmet Suma Zmluva č. Obj.č. Dátum prijatia Meno/Názov Ulica Mesto/Obec IČO/RČ
1. 2268431758 Mobil 36,64     02.01.2015 Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava 35697270
2. 5769534283 Telefón, internet 28,08     07.01.2015 Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava 35763469
3. 3132142286 Odvoz KO 333,04     08.01.2015 Marius Pedersen Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
4. 11400462 Výstavba širokopásmovej infraštruktúry 181 749,00     12.01.2015 OrgaTrade Vajnorská 137 Bratislava 46881239
5. 1400252057 Poplatok za vedenie účtu 31,86     15.01.2015 CDCP SR, a.s. Ul.29 augusta 1/A Bratislava 31338976
6. 0115009391 Stravné lístky 1.Q 414,62     16.01.2015 Le Cheque Dejeuner Tomášiková 23/D Bratislava 31396674
7. 9150526512 Elektrika MŠ 39,16     21.01.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
8. 2272485471 Mobil 36,60     26.01.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
9. 1150017 Výpočtová technika 974,00     29.01.2015 MIDINET IT, s.r.o. Nemocničná 14 Veľký Krtíš 47430346
10.  15/2015 Donáška obedov 1/15
10,00
    03.02.2015
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65
Veľká Čalomija
 37831704
11.  0770488543 Telefón, internet
 28,08     06.02.2015
Slovak Telekom 
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
12.  9151166320 Elektrika MŠ
31,69
    09.02.2015
 SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4A
 Žilina 36403008
13.  3132150135 Odvoz KO
169,56
    09.02.2015
 Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
14.  11150168 Almanach obcí 2015
28,60
     18.02.2015 DATATRADE
 Moyzesova 12
Zlaté Moravce
35960132
15.  2276566005  Mobil 37,93
    25.02.2015
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
 Bratislava 35697270
16.  31/2015 Donáška obedov 2/15
10,00
    05.03.2015
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65
Veľká Čalomija 
 37831704
17.  3132150337 Odvoz KO
312,96
    06.03.2015
Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
 Veľký KRtíš
34115901
18.  5771462697 Telefón, internet
28,08
    08.03.2015
Slovak Telekom
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
19.  23/3/2015 Mesačník Kurtos
6,00
     20.03.2015 OV Csemadok
Cesta Slobody 457
Vinica
419621
20.  2280744017  Mobil 36,60
    26.03.2015
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
 Bratislava 35697270
21.  15/0302 Cyklomapa
 118,80     02.04.2015
CBS, spol.s.r.o.
Kynceľová 54
Kynceľová
 36754749
22.  3132150426 Odvoz KO
201,82
    02.04.2015
Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
 34115901
23.  3772417818 Telefón, internet
28,08
     06.04.2015 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava 
35763469
24.  5021505581  Ročný prístup
 84,00     08.04.2015
Poradca podnikateľa 
Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503
25.  46/2015  Donáška obedov
10,00
    08.04.2015
Základná škola internátna
Veľká Čalomija 65
Veľká Čalomija
37831704
26.  150830  Doména 19,90
    08.04.2015
Webex média
 Ostrovského 2
 Košice  36815365
27.  Z15951442 Online knižnica 
43,00 (1.splátka)
    22.04.2015
 Verlag Dashofer
 Železničiarska 13
Bratislava 
35730129
28.  2284695908 Mobil
36,65
     25.04.2015 Orange Slovensko 
Metodova 8
Bratislava 
 35697270
29.  52563966 Predplatné aktualizácií
27,90
     25.04.2015 PORADCA, s.r.o.
 Pri Celulózke 40
Žilina
36371271
30.  0115050005 Stravné lístky 2.Q
407,99
     05.05.2015 Le Cheque Dejeuner 
Tomášikova 23/D
Bratislava 
31396674
31.  61/2015 Donáška obedov 4/15
10,00
     05.05.2015 Základná škola internátna 
 Veľká Čalomija 65
Veľká Čalomija
37831704
32.  3132150711 Odvoz KO
172,94
    07.05.2015
Marius Pedersen 
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
33.  3773351289 Telefón, internet
28,08
    07.05.2015
Slovak Telekom 
Bajkalská 28
Bratislava 
35763469
34. 9152860531 Elektrika MŠ 31,90 14.05.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
35 2288868073 Mobil 36,60 25.05.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
36 78/2015 Donáška obedov 10,00 03.06.2015 Základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 37831704
37 3132150928 Odvoz KO 361,47 05.06.2015 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
38 9153430518 Elektrika MŠ 63,38 07.06.2015 SSE a..s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
39 0774304001 Telefon 28,08 06.06.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
40 23/6/2015 Mesačník Kurtos 6,00 18.06.2015 OV Csemadok Nekyjská 397/27 Vinica 419621
41 2015243 Geoportál 180,00 22.06.2015 Geosense SK Michalovská 346/3 Košice 46812342
42 2293068217 Mobil 36,60 25.06.2015 Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava 35697270
43 92/2015 Donáška obedov 10,00 03.07.2015 Základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 37831704
44 3132151154 Odvoz KO 189,38 03.07.2015 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
45 8775254286 Telefon 28,08 07.07.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
46 9154033868 Elektrika 0,86 07.07.2015 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
47 1507109 Počítačová zostava 410,00 14.07.2015  PROCOMP s.r.o. Dolná Strehová 103 Dolná Strehová 45609101
48 2015154 Vykonanie audítu 550,00 23.07.2015 Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 Topoľčany 30887232
49 2297294363 Mobil 36,60 24.07.2015 Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava 35697270
50 115003 Doplnky do kostola 480,00 25.07.2015 Jaroslav Pupák Mikszáthova 17/31 Želovce 34923578
51 1506232 Materiál DO 66,35 31.07.2015 LUMAX s.r..o. Železničná 4745 Senec 36675148
52 2015109 Materiál 125,60 31.07.2015 BARETTI s.r.o. Slovenské Ďarmoty 238 Slovenské Ďarmoty 45575029
53 962015 Donáška obedov 10,00 01.08.2015 Základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 37831704
54 1535112866 Inzercia 60,00 04.08.2015 Petit Press, a.s. Sládkovičová 1 Nitra 35790253
55 20150018 Realizácia verejného obstarávania 990,00 06.08.2015 Miloslav Bobík Písecká 745/9 Veľký Krtíš 43662609
56 9154654057 Elektrika 5,81 10.08.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
57 00894/2015 Obecná vlajka 55,00 13.08.2015 Jozef Šmrhola -OLYMP Maďarovská 145 Santovka 32581190
58 000897/2015 Registrácia v databáze slovenskadatabaza.sk 120,00 14.08.2015 Databanka firiem s.r.o. Ventúrska 16 Bratislava 44601549
59 1508077 Materiál DO 544,93 14.08.2015 DOS SLOVAKIA s.r.o. Veľké Straciny 107 Veľké Straciny 36040649
60 2015120 Materiál DO 166,20 17.08.2015 BARETTI s.r.o. Slovenské Ďarmoty 238 Slovenské Ďarmoty 45575029
61 2301526494 Mobil 42,62 26.08.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
62 000618/2015 Reklamné služby 120,00 26.08.2015 Centrálny Vestník organizácií s.r.o. Dvorská 4/12 Komárno 46916903
63 01/2015 Stavebné práce 350,00 26.08.2015 Július Grešina Koláre 95 Koláre 45451427
64 6777158502 Telefon 28,08 02.09.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
65 3132151580 Odvoz KO 202,57 03.09.2015 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
66 9155243938 Elektrika 31,69 14.09.2015 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
67 23/9/2015 Kurtos mesačník 6,00 16.09.2015 OV Csemadok Nekyjská 397/27 Vinica 419621
68 001022/2015 reklamné služby 120,00 22.09.2015 Databanka firiem s.r.o. Ventúrska 16 Bratislava 44601549
69 000683/2015 reklamné služby 120,00 22.09.2015 Centrálny vestník Dvorská 4/12 Komárno 46916903
70 2305772408 Mobil 36,62 26.09.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
71 2015137 Klince 11,75 28.09.2015 BARETTI s..r.o. Slovenské Ďarmoty 238 Slovenské Ďarmoty 45575029
72 110/2015 Donáška obedov 10,00 01.10.2015 Základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 3781704
73 5778105593 Telefon 28,08 02.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
74 3132151799 Odvoz KO 345,02 05.10.2015 Marius Pedersen. a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
75 11500226 Vybudovanie digitálneho kamerového systému a komunikačnej infraštruktúry v obci Koláre 82 500,00 30.10.2015 OTNS, a.s. Vajnosrká 137 Bratislava 46881239
76 0115106847 Stravné lístky 335,06 07.10.2015 LE CHEQUER DEJEUNER s.r..o. Tomášiková 23/D Bratislava 31396674
77 1509055 Odmeny výkonným umelcom 100,50 08.10.2015 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava 17310598
78 9155834223 Elektrika 35,33 12.10.2015 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
79 2310033611 Mobil 37,48 26.10.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
80 F15007192 Newsletter Spravodajca 131,58 27.10.2015 Verlag Dashofer Železničiarská 13 Bratislava 35730129
81 137/2015 Donáška obedov 10,00 02.11.2015 základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 37831704
82 2151131417 Autorská odmena 48,00 04.11.2015 SOZA Rastilavova 3 Bratislava 00178454
83 6779091825 Telefon 28,81 05.11.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
84 3132151986 Odvoz KO 192,40 06.11.2015 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
85 2015001860 Ročná licencia -- KEO WIN2016 244,98 09.11.2015 KEO s.r.o. Poľná Záhorce 36739464
86 23/11/2015 Kurtos mesačník 6,00 16.11.2015 OV Csemadok Nekyjská 397/27 Vinica 419621
 87 150633 Školenie a doplnenie evidencie OSÚ 39,60 18.11.2015 ITAK s.r.o. Baštová 38 Komárno 36523488
 88 2314301902 Mobil 36,97 24.11.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
 89 261115 Úprava, výstavba a výsadba 800,00 27.11.2015 Dominik Kopčáni Koláre 28 Koláre 45453586
 90 139/2015 Donáška obedov 10,00 02.12.2015 Základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 37831704
 91 2573611 Obecné noviny- predplatné 67,60 02.1.2015 INPROST s.r.o. Smrečianská 29 Bratislava 31363091
 92 89944927 Pracovné právo v kocke 13,90 03.12.2015 PORADCA s.r..o. Pri Celulózke 40 Žilina 36371271
 93 4780000845 Telefon 28,08 05.12.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
 94 3132152195 Odvoz KO 383,47 08.12.2015 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
 95 2015100193 Materiál 157,10 09.12.2015 TKA spol.s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
96 9157046134 Elektrika 1,36 10.12.2015 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
97 20151371 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky 103,20 11.12.2015 DI:SING a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 35975946
98 3132151382 Odvoz KO 356,30 17.12.2015 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
99 162/2015 Donáška obedov 10,00 22.12.2015 Základná škola internátna Veľká Čalomija 65 Veľká Čalomija 37831704
100 2318585755 Mobil 36,68 25.12.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270


Došlé faktúry, účtovné 2014
 P.č.  Číslo
 Predmet  Suma v EUR
 Zmluva číslo
 Obj.č.  Dátum prijatia
 Meno, názov
Ulica 
 Mesto/Obec IČO/RČ
 1.  886300113701  Poistenie majetku
474,40
8 - 863 - 001137
   02.01.2014  QBE  Štúrova 27
 Košice  36855472
 2.  8757644120 Telefón, internet
35,15
     07.01.2014 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava 
35762469
 3  3132132183 Odvoz KO 12/13
188,72
     08.01.2014 Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš 34115901
 4  9140486005 Elektrika MŠ
31,69
     10.01.2014 SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B
Žilina 
36403008
 5  1300347781 Vedenie účtu 
31,86
     10.01.2014  CDCP SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A 
Bratislava
31338976
 6  0114004115 Stravné lístky 1.Q
388,93
     07.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D
 Bratislava
 31396674
 7  2226271942  Mobil 1/2014
30,17
     26.01.2014  Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
Bratislava 
 35697270
 8  9758625697 Telefón, int. 1/2014
35,15
     10.02.2014  Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
Bratislava 
35763469
 9  3132140143  Odvoz KO 1/2014
 313,45      10.02.2014  Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
 10  91413072190 Elektrika MŠ 
 31,90      14.02.2014  SSE, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina 
36403008
11 2230014644 Mobil 2/2013 30,71 26.02.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
12 3132140321 Odvoz KO 2/2014 167,15 06.03.2014 Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
13 14ZF0051 Doména na webhosting 19,90     06.03.2014 webex media s.r.o. Ostrovského 2 Košice Juh 36815365
14 89933774 Zákony 10,60     06.03.2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina 36371271
15 2759616482 Telefón, int. 2/2014 35,15     10.03.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
16 9141900450 Elektrika MŠ 31,69     13.03.2014 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
17 2014000258 Účtovníctvo WIN 59,88     12.03.2014 KEO s.r.o. Poľná Záhorce 36739464
18 201427207 Obec 2014 118,80 13.03.2014 SIMS a.s.   Nová Bošáca 31425836
19 26/2014 Kurtos - noviny 6,00     13.03.2014 OV Csemadok Cesta Slobody 457 Vinica 419621
 20.  2014100017 Materiál AČ 
 110,00      27.03.2014  TKA, spol.s.r.o.
 Nemocničná  Veľký Krtíš
 36048887
21. 2233695547 Mobil 29,99     27.03.2014 Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava 35697270
22. 3132140491 Odvoz KO 340,96     03.04.2014 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
23. 6760609659 Telefón, internet 55,24     07.04.2014 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
24. 5914014382 Ročný prístup 76,00     07.04.2014 Poradca Podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina 31592503
25. 9142512242 Elektrika 32,72     09.04.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
26. 00337/2014 Erby, tabule 413,69     11.04.2014 OLYMP - Jozef Šmrhola Madarovská 145 Santovka 32581190
27. 14FV13 Dodanie a montáž dverí 520,00     11.04.2014 Gabriel Zachar - PEGA PLAST Novohradská 7 Veľký Krtíš 41909607
28. 140186 Bezpečnostný projekt 420,00      14.04.2014 ITAK,s.r.o. Baštova 38 Komárno 36523488
29. 2014025 Materiál - unimalt, profimalt.... 241,75      14.04.2014 BARETTI.s.r.o.  Slovenské Ďarmoty 238 
Slovenské Ďarmoty
45575029
30. 214115514 Vodné 0,00      14.04.2014 Veolia Voda Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 36644030
31. 2237479814 Mobil 31,99      15.04.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
 32. 2014100030
Materiál AČ
97,80
     25.04.2014 TKA, spol.s.r.o.
Nemocničná
Veľký Krtíš
36048887
33. 3132140692 Odvoz KO 187,38     28.04.2014 Marius Pedersen, a.s.  Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
34. 5761610521 Telef. internet 25,25     06.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
35. 9143117463 Elektrika 31,69     06.05.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
36. 20140101 Právnické služby 120,00     09.05.2014 Garant Partner legal s.r.o. Einsteinova 21 Bratislava 36856380
37. 2241279632 Mobil 46,85     12.05.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
38. 0114055532 Stravné lístky 351,64     25.05.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
39. 2014100045 Materiál AČ 97,80     05.06.2014 TKA spol.s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
40. 3132140889 Odvoz KO 357,86     05.06.2014 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
41. 9762617103 Telef.internet 25,57     09.06.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
42. 2573411 Doplatok - Obecné noviny 15,60     12.06.2014
INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava 31363091
43. 9143699668 Elektrika 31,69     12.06.2014 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
44. 4843331327 IS - kataster nehnuteľností 18,00     18.06.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 Bratislava 17316219
45. 55/2014 Kurtos - noviny 6,00     18.06.2014 OV Csemadok Cesta Slobody 457 Vinica 419621
46. 460614 Kuka nádoby 255,00     20.06.2014 Ladislav Máté - Fima Viničná 1674/18 Fiľakovo 30506506
47. 241065790 Vodné 0,00     23.06.2014 Veolia Voda Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 36644030
48. 2244992989 Mobil 36,77     27.06.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
49. 14146  Oprava tlačiarne
144,97
     27.06.2014 Datex VK s.r.o. Komenského 5
 Veľký Krtíš
 47343427
50.  00750/2014  reklamné predmety na DO
 963,97      03.07.2014 OLYMP
 Madarovská
 Santovka  32581190
51  9144306425 Elektrika MŠ
 31,69     07.07.2014
SSE a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina
36403008
52.  2014136 Informačný systém nehnuteľností
 420,00      07.07.2014  Geosense SK s.r.o.
Michalovská 346/3
Košice
46812342
53.  1763627815 Telefón, internet
 25,73      08.07.2014  Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
 Bratislava  35763469
54.  2248786375 Mobil
36,72
     25.07.2014  Orange Slovensko
Metodova 8
 Bratislava
 35697270
55. 0114081901 Stravné lístky 3.Q
 395,15      30.07.2014 Le Chequer Dejeuener
 Tomášiková 23/D
 Bratislava 
 39314473
56. 313214085 Odvoz KO 168,70 03.07.2014 Marius Pedersen Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
57.  2014132  Audítorské služby
 550,00      08.07.2014  Ing. Jozef Adamkovič
 Orgovánová 2565/7
 Topoľčany
 30887232
58.  214000360  Pivo - DO
 23,07      04.08.2014  Pivovar Steiger
   Vyhne  9939320000
59.  3132141297  Odvoz KO
 187,45      05.08.2014  Marius Pedersen, a.s.
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
60.  9146019904 Elektrika MŠ
31,69
     07.08.2014  SSE a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina
 36403008
61.  5764772916  Telefón, internet
 28,68      07.08.2014  Slovak Telekom
 Bajkalská 28
Bratislava
 35763469
 62. 291/2014 Dokumentácia Ochrana pred požiarmi
120,00
     13.08.2014 Ján Pavlov
   Stredné Plachtince
 40447189
63. 15/2014 DO- obed 210,00     19.08.2014 SLOVGASTRO 2000   Dolinka 11 37266560
64. 2252471089 Mobil 37,56     25.08.2014 Orange Slovensko Metodova 8 Bratislava 35697270
65. 2014-08-55 Realizácia VO 499,00     02.09.2014 Ultima Ratio Ul. 1. mája 709 Liptovský Mikuláš 46862439
66. 1400001 Novostavba amfiteátra 23 424,44     05.09.2014 Imrich Nedela Cobra m.o. PSV Športová 40/10 Balog nad Ipľom 33256586
67. 3132141483 Odvoz KO 373,87     05.09.2014 Marius Pedersen Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
68. 0765749204 Telefón, internet 28,08     08.09.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
69. F14007629 Spravodajca vo VS 77,59     10.09.2014 Verlag Dashofer Železničiarska 13 Bratislava 35730129
70.  9146616385 Elektrika MŠ
 31,69      12.09.2014  SSE
 Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina  36403008
71.  83/2014  Kurtos
 6,00      18.09.2014  OV Csemadok
 Cesta Slobody 457
 Vinica
 419621
72.  2141126959  SOZA  48,00      24.09.2014  SOZA  Rastislavova 3
 Bratislava
 00178454
73.  2141126962  SOZA 98,40
     24.09.2014  SOZA  Rastislavova 3
 Bratislava
 00178454
74.  2256385359 Mobil
 37,19      26.09.2014  Orange Slovensko
 Metodova 8
 Bratislava
 35697270
75.  2141200206  SOZA  87,10      29.09.2014  SOZA  Rastislavova 3
 Bratislava
 00178454
76.  3132141693  Odvoz KO
 160,86      02.10.2014  Marius Pedersen
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
77.  57666992991  Telefón, internet
 28,08      08.10.2014  Slovak Telekom
 Bajkalská 28
 Bratislava
 35763469
78.  9147215977 Elektrika MŠ
 31,69      09.10.2014  SSE  Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina  36403008
79.  89938945  Balíček daňová licencia
 9,50      17.10.2014  Poradca s.r.o.
 Pri Celulózke 40
 Žilina  36371271
80.  01324/2014  Plakety pre OZ
 242,76      25.10.2014  OLYMP    Santovka  32581190
81.  2260391773  Mobil  36,90      27.10.2014  Orange Slovensko
 Metodova 8
 Bratislava
35697270
82.  52551763  Zákony I-III
 27,60
     31.10.2014  Poradca s.r.o.
 Pri Celulózke 40
 Žilina  36371271
83.  2014/053  Projektová dokumentácia
 1 500
     03.11.2014 COBRA BAUART s.r.o.
 Športová 40
 Balog nad Ipľom
 44413301
84.  5767636509  Telefón, internet
 28,52      03.11.2014  Slovak Telekom
 Bajkalská 28
 Bratislava
 35763469
85.  3132141892  Odvoz KO
 387,37     04.11.2014
 Marius Pedersen
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
86.  0020142985  Licencia KEO
 244,98      07.11.2014  KEO s.r.o.
Poľná
 Záhorce  36739464
87.  2014100150  Materiál AČ
 254,40      07.11.2014  TKA spol.s.r.o.
 Nemocničná  Veľký Krtíš
 3604887
88.  9147809082  Elektrika MŠ
 31,69      10.11.2014  SSE  Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina
 36403008
89.  157/2014  Donáška obedov
 10,00      11.11.2014  Základná škola internátna
   Veľká Čalomija
 37831704
90.  2014/4  Výmena obecných tabúľ
 40,00      13.11.2014  Daniel Molnár
   Kosihy nad Ipľom
 46750011
91.  113/2014  Kurtos  6,00      17.11.2014  OV Csemadok
 Cesta Slobody 457
 Vinica  419621
92.  2264392172  Mobil  3,60      27.11.2014  Orange Slovensko
Metodova 8
 Bratislava
 35697270
93.  1400002  Revitalizácia obce
23981,40
     05.12.2014  COBRA m.o. PSV
 Športová 40
Balog nad Ipľom
 
94.  2014-072  Geometrický plán
 327,00      05.12.2014  Milan Koháry
 Záhradná 855/7
 Vinica  41283007
95.  3132142096  Odovoz KO
 206,81      05.12.2014  Marius Pedersen
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
96.  9148445005  Elektrika MŠ
 32,94      09.12.2014  SSE  Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina  36403008
97  8768586002  Telefón, internet
 28,08      10.12.2014  Slovak Telekom
 Bajkalská 28
 Bratislava
 35763469
98.  192/2014  Donáška obedov
 10,00      12.12.2014  Základná škola internátna
   Veľká Čalomija
 37831704
99.  886300113701  Poistné  474,40      15.12.2014  QBE  Štúrova 27
 Košice  368255472
100.  01699/2014  Diáre
124,38
     16.12.2014  OLYMP    Santovka
 32581190
101.  192/2014  Donáška obedov
 10,00      17.12.2014  Základná škola internátna
   Veľká Čalomija
 37831704

 

                             Došlé faktúry, účtovné, rok 2013
Pč.
číslo
Predmet
suma v Eur
Zmluva č.
Obj. č.
Dátum prijatia
Meno, názov
Ulica
Mesto / Obec
RČ/IČO
1
5002138807
Poistenie majetku 2013
96,23
50021
38807
 
3.1.2013
Komunálna poisťovňa,a.s.
Horná 25
Banská Bystrica
31595545
2.
886300113101
Poistenie majetku 2013
474,40
8-863-
001137
 
3.1.2013
QBE, Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27
Košice
36855472
3.
2573311
Obecné noviny
52,00
   
3.1.2013
INPROST, s.r.o.
Smrečianska 29
Bratislava
31363091
4.
011301076
Stravné lístky
388,75
   
18.1.2013
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
31396674
5.
2182250993
Mobil 1/2013
29,99
25.1.2013
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
35697270
6.
0746953318
Tel.Int.
33,16
4.2.2013
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
7.
6803043159
Poistenie majetku 2013
39,30
6803043159
 
4.2.2013
Komunálna poisťovňa, a.s.
Horná 25
Banská Bystrica
31595545
8.
5214530130
Elektrika MŠ
31,69
11.2.2013
SSE,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
9.
3132130042
Odvoz KO 1/2013
167,20
11.2.2013
Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
10.
1200280911
Vedenie účtu majiteľa CP
31,68
4.2.2013
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul.29 augusta1/A
Bratislava
31338976
11. 2185857430 Mobil 2/2013 31,60
26.2.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
12.
20131100010
Vrecia, lopaty
107,
00
26.2.2013
TKA, spol. s.r.o.
Nemocničná
Veľký Krtíš
36048887
13.
4747936440
Tel.Int. 2/2013
33,16
4.3.2013
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
14.
3132130257
Odvoz KO 2/2013
303,28
8.3.2013
Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
15.
5214530131
Elektrika
32,15
8.3.2013
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
16.
26/2013
Kurtos 1.štvrťrok 2013
6,00
20.3.2013
OV Csemadok
Cesta Slobody 457
Vinica
419621
17.
5021303588
VSSR - ročný prístup
76,00
22.3.2013
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina
31592503
18.
2189491949
Mobil 3/2013
30,12
25.3.2013
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
Bratislava
35697270
19.
91/2013
Kancelárske potreby
34,94
2.4.2013
Pavol Riecky
Orgovánová 5
Levice
37424611
20.
201300015
Piesok
88,49
2.4.2013
BARETTI s.r.o.
Slovenské Ďarmoty
45575029
21.
1748916321
Tel.Int. 3/2013
33,58
3.4.2013
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
22.
231225072
Vodné a stočné
0,00
3.4.2013
Veolia voda
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
36644030
23.
3132130465
Odvoz KO 3/2013
178,60
8.4.2013
Marius Pedersen a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
24.
5214530132
Elektrika
31,69
8.4.2013
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
25.
0113036773
Stravné lístky
388,93
9.4.2013
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
31396674
26.
2193139843
Mobil 3/2013
29,99
25.4.2013
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
35697270
27.
4749903378
Tel.Int. 4/2013
33,16
4.5.2013
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
28.
5214530133
Elektrika
31,26
7.5.2013
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
29.
3132130691
Odvoz KO 4/2013
317,19
7.5.2013
Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
30. 2196898766 Mobil 4/2013 29,99
26.5.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
31.
20130103
CD- príhovory, prejavy
19,90
31.5.2013
MONEX Slovakia s.r.o.
Banícka 14/7
Prievidza
46613366
32.
8750866431
Tel.Int. 5/2013
33,16
4.6.2013
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
33.
3132130869
Odvoz KO 5/2013
195,56
 
6.6.2013
Marius Pedersen, a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
34.
036/13
Výrub stromov
250,01
11.6.2013
Ligre s.r.o.
Kostolná 791
Vinica
36642151
35. 2013114 Právne zastupovanie 240,00 20.06.2013 Garant partner legal s.r.o. Koceľová 9 Bratislava 36856380
36. 2200554903 Mobil 5/2013 29,99 26.06.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
37. 41/2013 Oprava miestnych komunikácií 1728,00 28.06.2013 BEST ROAD s.r.o. Tomášikova 26 Bratislava - Ružinov 46706542
38. 231260789 Vodné stočné 0,00 27.06.2013 VEOLIA VODA Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 36644030
39. 2013100069 Materiál - AČ 6/13 53,00 27.06.2013 TKA - spol.s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
40. 5214530134 Elektrika 31,69 27.06.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
41. 7751808547 Telefón, internet 35,87 04.07.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 00947390
42. 3132131028 Odvoz KO 6/2013 318,73 09.07.2013 Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
43. 5214530135 Elektrika 31,69 11.07.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
44. 0407213 Kuka nádoby, Zvony na sklo 585,00 12.07.2013 Ladislav Máté - FiMa Viničná 1674/18 Fiľakovo 30506506
45. 2204217247 Mobil 6/2013 30,08 26.07.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
46. 2013100095 Materiál AČ 7/13 53,00 26.07.2013 TKA spol. s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
47. 0020130177 Modul - Register obyv. KEO 54,90 30.07.2013 KEO, s.r.o. Poľná 151/5 Záhorce 36739464
48. 3132131207 Odvoz KO 7/2013 178,36 07.08.2013 Marius Pedersen. a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
49. 3752793363 Telefón, internet 38,45 07.08.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 00947390
50. 308/2013 Dokumentácia - Ochrana pred požiarmi 120,00 08.08.2013 Ján Pavlov 91 Stredné Plachtince 40447189
51. 9130376449 Elektrika 33,77 11.08.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
52. 022013510 Internetový prístup - iSamosprava 149,00 13.08.2013 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Koceľová 9 Bratislava 42171717
53. 52/2013 Kurtos - mesačník 6,00 15.08.2013 OV Csemadok Cesta Slobody 457 Vinica 419621
54. 75/2013 Kurtos - mesačník 6,00 15.08.2013 OV Csemadok Cesta Slobody 457 Vinica 419621
55. 339/2013 Kontrola hasiacich prístrojov 12,96 26.08.2013 N O V H A S 239 Dobroč 14178354
56. 2207888204 Mobil 8/13 30,41 26.08.2013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
57. 20131000119 Materiál - AČ 8/2013 53,00 28.08.2013 TKA spol.s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
58. 3132131397 Odvoz KO 8/2013 368,38 04.09.2013 Marius Pedersen. a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
59. 7753750590 Telefón, internet 35,15 05.09.2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 00947390
60. 9130981194 Elektrika MŠ 31,80 08.09.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
61. 201300068 Materiál 64,02 09.09.2013 BARETTI, s.r.o. 238 Slovenské Ďarmoty 45575029
62. 0113086279 Stravné lístky 401,36 09.09.2013 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
 63.  231294202  Vodné  0,00      25.09.2013 StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5 
Banská Bystrica
 36664030
64 2211475843 Mobil 9/2013 32,81 25.09.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 36697270
65 2013100138 Materiál AČ 9/2013 53,00 27.09.2013 TKA spol.s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 3604887
66 3132131567 Odvoz KO 9/13 148,85 07.10.2013 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
67 5214530138 Elektrika MŠ 31,91 10.10.2013 SSE Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
68 4754707662 Telefón, Internet 35,15 11.10.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 0094390
69 2013100155 Materiál AČ 10/13 53,00 23.10.2013 TKA spol. s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
70 212013 Ozvučenie Deň Obce 182,00 24.10.2013 Obec Veľká Čalomija 214 Veľká Čalomija 00319619
71 2215162020 Mobil 10/2013 30,94 27.10.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 36697270
 72  2013100154
AČ - materiál
53,00
    30.10.2013
TKA spol.s.r.o.
 Nemocničná  Veľký Krtíš
 3604887
73 2013100155 Materiál 90,90 30.10.2013 TKA spol.s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
74 2756556040 Telefón, internet 39,10 05.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
75 5214530139 Elektrika MŠ 31,91 10.11.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
76 3132131686 Odvoz KO 10/13 162,87 11.11.2013 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
77 0020133273 Licencie KEO WIN 222,31 15.11.2013 KEO s.r.o. Poľná Záhorce 36739464
78 0113110013 Stravné lístky 326,77 15.11.2013 Le Chequer Dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
79 0020133887 Školenie KEO 98,00 18.11.2013 KEO s.r.o. Poľná Záhorce 36739464
80 84041944 Poradca 2014 24,90 20.11.2013 Poradca podnikateľa Pri Celulózke 40 Žilina 36371271
81 103/2013 Predplatné KURTOS 6,00 21.11.2013 OV Csemadok Cesta Slobody 457 Vinica 419621
82 2218873939 Mobil 11/13 30,08 27.11.2013 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
83 JF/13/0188 Aerofoto 154,80 27.11.2013 CBS, spol.s.r.o. Kynceľová 54 Kynceľová 36754749
84 2573411 Obecné noviny 52,00 03.12.2013 INPROST s.r.o. Smrečianská 29 Bratislava 31363091
85 3132131981 Odvoz KO 11/13 343,43 05.12.2013 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
86 0756666231 Telefón, internet 35,15 06.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
87 5214530140 Elektrika MŠ 32,80 09.12.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
 88.  2013216 Audít 2012 550,00 10.12.2013 Ing. Jozef Adamkovič Bernolákova 28 Topoľčany
 89.  231325450 Vodné 0,00 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 3664030
90. 2013100211 Materiál KP, ČP 109,94 20.12.2013 TKA s.r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 3604887
91. 3132132183 Odvoz KO 188,72 31.12.2013 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
92. 8757644120 Tel. Int. 12/13 35,15 31.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
93. 5214530141 Elektrika 31,69 31.12.2013 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008

                             Došlé faktúry, účtovné, rok 2012
Číslo
Predmet
Suma v Eur
Zmluva č.
Obj. č.
Dátum prijatia
Meno/názov
Ulica
Mesto/Obec
RČ/IČO
 1
20110678
Poštovné a balné
za stol.kal.2012
6.00
 
 
 3.1.2012
Ján Grajzeľ
Čordáková 32
Košice
45655634
 2
2137027489
Mobil 1/2012
29.99
 
 
 4.1.2012
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
 35697270
 3
8863001137
Poistenie majetku rok 2012
474.40
8-863-
001137
 
4.1.2012
QBE Insurance(Europe) Limited
Štúrova 27
Košice
36855472
 4
5002138807
Poistenie majetku
96.23
50021
38807
 
4.1.2012
Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
Banská Bystrica 1
31595545
 5
6734050564
Telefón 
34.72
 
 
5.1.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
 6
5214530117
Preplatok el.
-3.01
 
 
 9.1.2012
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina
36403008
 7
3132111832
Odvoz KO
351.16
 
 
 9.1.2012
Marius Pedersen a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
 8
0112006692
Stravné lístky
387.20
 
 
 11.1.2012
 Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
31396674
 9
0000120544
Mapa VK
8.00
 
 
25.1.2012
CBS spol. s r.o.
Kynceľová 54
Banská Bystrica
 36754749
 10
0000172012
Oprava Has.prístrojov
111.60
 
 
25.1.2012
NOVHAS Jackuliak
239
Dobroč
14178354
 11
 2140408613
Mobil 2/2012
30.26
 
 
30.1.2012
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
 35697270
 12
 1897728053
Vedenie účt. 
 64.26
 
 
30.1.2012
 CDCPSR a.s.
Ul. 29.augusta 1/A
Bratislava
31338976
 13
9735061676
Telefón 1/2012
34.00
 
 
3.2.2012
Slovak Telekom a.s. 
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
 14
5214530118
El. 1/2012
75.04
 
 
7.2.2012
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
 15
3132120073
Odvoz KO
147.79
 
 
8.2.2012
Marius Pedersen a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
 16
5021201275
Daň. priz. k dani z príjm.
9.90
 
 
22.2.2012
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
 Martina Rázusa 23/A
 Žilina
 31592503
17
0002012012
Dok.pre pouč. členov OVK
15.00
 
 
24.2.2012
KOLKA s r.o.
Okružná 1/13
 Behynce
36616699
 18
2143863363
Mobil 2/2012
30.54
 
 
29.2.2012
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
35697270
 19
0000120333
Vlajka SR
11.40
 
 
5.3.2012
Signo, s r.o.
Tatranská cesta 68
Ružomberok
43930824
 20
5736058400
Telefón 2/2012
42.96
 
 
5.3.2012
Slovak Telekom
 Karadžičova 10
Bratislava
 35763469
 21
5214530119
El. 2/2012
28.45
 
 
5.3.2012
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
 22
 6803043159
Poistenie maj.
39.30
6803
043159
 
7.3.2012
Komunálna poisťovňa a.s.
Horná 25
Banská Bystrica
31595545
 23
3132120236
Odvoz KO
136.13
 
 
7.3.2012
Marius Pedersen a.s.
Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
34115901
 24
0000302012
Mesačník : Kürtös|
 6.00
 
 
23.3.2012
OV Csemadok 
Cesta slobody 457
Vinica
419621
 25
2147282746
Mobil 3/2012
30.08
 
 
28.3.2012
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
 Bratislava
 35697270
 26
0002792012
Stupové tabule
493.83
 
 
28.3.2012
OLYMP-J.Šmrhola
Maďarovská 103
Santovka
32581190
 27
220220379
Vodné 
1.32
 
 
28.3.2012
StVPS a.s.
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
36644030
 28
3737052122
Telefón 3/2012
80.80
 
 
3.4.2012
Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
35763469
 29
3132120366
Odvoz KO
309.90
 
 
9.4.2012
Marius Pedersen a.s.
Škultétyho 37
Veľký Krtíš
34115901
 30
5214530120
Elektrika 3/2012
23.03
 
 
13.4.2012
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
 31
2150723177
Mobil 4/2012
38.17
 
 
25.4.2012
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
Bratislava
35697270
 32
0112040669
Stravné lístky
357.67
 
 
27.4.2012
Le Cheque Dejeuner s r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
31396674
 33
201264
 Literatúra (knihy)
27.50
 
 
27.4.2012
Ing. Mária Kučerová 
Továrenská 25
Lučenec
40242927
 34
 7738046645
 Telefón 04/2012
 32,99
 
 
 17.05.2012
 Slovak Telecom a.s.
 Karadžičova 10
 Bratislava
 00947390
 35
 3132120580
 Odvoz KO
 164,57
 
 
 10.5.2012
 Marius Pedersen
a.s.
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
 36
 2012/019
 Vyhotovenie PD na drobnú stavbu sklad.priestoru pri kostole
 120,00
 
 
 9.5.2012
 Cobra Bauart s.r.o
 Športová 40
 Balog nad Ipľom
 44413301
 37
 5214530121
 El .4/2012
 19,16
 
 
 10.5.2012
 SSE a.s.
 Pri rajčianke 8591/4B
 Žilina
 36403008
 38
 2154174430
 Mobil 5/2012
 30,48
 
 
 28.5.2012
 Orange Slovensko
a.s.
 Prievozská 6/A
 Bratislava
 35697270
 39
 5739039718
 Telefón 5/2012
 67,01
 
 
 3.6.2012
 Slovak Telekom a.s.
 Karadžičová 10
 Bratislava
 35763469
 40
 6.6.2012
 Obrusy
 200,00
 
 
 6.6.2012
 Rudolf Janák
 Clementisove sady 907/12
 Galanta
 34579095
 41
 3132120718
 Odvoz KO
 337,31
 
 
 11.6.2012
 Marius Pedersen a.s.
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
 42
 5214530122
 El. 5/2012
 19,16
 
 
 11.6.2012
 SSE a.s.
 Pri rajčianke 8591/4B
 Žilina
 36403008
 43
 112144
 Stavebné práce
 439,21
 
 
 21.6.2012
 J-STAV spol.       s r.o.
 Lučenecká 90/1221
 Veľký Krtíš
 31588468
 44
 56/2012
 Mesačník Kürtös
 6,00
 
 
 21.6.2012
 OV Csemadok
 Cesta slobody 457
 Vinica
 419621
 45
 2157629992
 Mobil 6/2012
 29,99
 
 
 25.6.2012
 Orange Slovensko a.s.
 Prievozská 6/A
 Bratislava
 35697270
 46
 52531585
 Predplatné aktulizácií
 33,60
 
 
 25.6.2012
 Poradca s.r.o.
 Pri Celulózke 40
 Žilina
 36371271
 47
 1740034218
 Telefón 6/2012
 37,27
 
 
 4.7.2012
 Slovak Telekom a.s.
 Karadžičova 10
 Bratislava
 35763469
 48
 3132120895
 Odvoz KO
 145,07
 
 
 9.7.2012
 Marius Pedersen a.s.
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
49 5214530123 El. 6/2012 20,11 9.7.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
50 2161078225 Mobil 6/2012 29,99 25.7.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozká 6/A Bratislava 35697270
51 2012100124 Vrecia, Silon 78,00 25.7.2012 TKA spol. s r.o. Nemocničná Veľký Krtíš 36048887
52 0112070603 Stravné lístky 357,67 27.07.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava 31396674
53 3741030446 Telefón 7/2012 57,37 3.8.2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava 35763469
54 3132121103 Odvoz KO 305,52 8.8.2012 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
55 5214530124 El. 7/2012 21,44 8.8.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
56 1220356 Prezentácia v maľovanej mape HONT II (Záloha) 168,00 13.8.2012 CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 Banská Bystrica 36754749
57 2164544333 Mobil 7/2012 30,26 25.8.2012 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava 35697270
58  20120090  Stavebný materiál
 252,43      3.8.2012  Baretti s.r.o.
 238  Slovenské Ďarmoty
 45575029
 59  2012100164  Pracovné pomôcky
 77,70      28.8.2012  TKA spol. s.r.o.
 Nemocničná  Veľký Krtíš
 36048887
60 8742020326 Telef.Inter.
08/12
31,80 3.9.2012 Slovak Telekom a.s. Karadžičova
10
Bratislava 35763469
 61  5214530125  El. 8/2012
 22,31      7.9.2012  SSE a.s.
 Pri Rajčianke
8591/4B
 Žilina  36403008
 62  3132121231  Odvoz KO
 192,04      12.9.2012  Marius Pedersen
a.s.
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
63 10021 Externý manažment projektu 1000,00 13.9.2012 RRA Nám. A.H. Škultétyho 1 Veľký Krtíš 37888315
64 25512 Informačná tabuľa k EU fondom 32,00 14.9.2012 ELZET písmomaliarstvo Leško Nemocničná 22 Veľký Krtíš 14236753
65 12800105 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 87603,85 14.9.2012 RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 Lieskovec 31627684
66 12800107 Oprava MK 2464,80 14.9.2012 RENOVIA s.r.o. Lieskovská cesta 488 Lieskovec 31627684
67 822012 Mesačník  Kurtos 6,00 14.9.2012 OV Csemadok Cesta slobody 457 Vinica 419621
68 220288598 Vodné, 0,00 18.9.2012 StVPS Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 36644030
69 84002167 Predplatné "Poradca 2013" 24,40 18.9.2012 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina 36371271
70 52541334 Predplatné aktualizácií 27,60 18.9.2012 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina 36371271
71 0158098665 Mobil 8/2012 29,99 25.9.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
72 5214532024 El. nedoplatok kancelárie 18,95 26.9.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
73 5214529023 El. nedoplatok VO 118,05 26.9.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
74 5214534024 El. Preplatok 28,67 26.9.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
75 5214526023 El. Preplatok 4,40 26.9.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
76 5214541022 El. Nedoplatok 1,45 28.9.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
77 4743007775 Tel.Inter.09/2012 30,65 3.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava 35763469
78 182012 Vypožičanie ozvučovacieho zariadenia 182,00 5.10.2012 Obec Veľká Čalomija 214 Veľká Čalomija 00319619
79 5214530126 El. Nedoplatok 19,42 9.10.2012 SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
80 3132121423 Vývoz KO 289,81 11.10.2012 Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
81 20120134 Materiál - stavebniny 355,74 11.10.2012 BARETTI, s.r.o. 238 Slovenské Ďarmoty 45575029
82 120100031 Projektová dokumentácia - kanalizácia (prefotenie) 167,16 17.10.2012 PRO Office s.r.o. Komenského 20 Lučenec 36049735
83 2171625990 Mobil 9/2012 30,26 25.10.2012 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
84 2012100213 Pracovné pomôcky 77,70 26.10.2012 TKA. spol. s.r.o. Nemocničná 16 Veľký Krtíš 36048887
85 020009 Pečiatka 19,69 30.10.2012 Quattro Fratelli, s.r.o. Kuzmányho 2 Brezno 36761621
86 5743995783 Tel.Inter. 10/2012 30,90 4.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 Bratislava 35763469
87 5214530127 El.Nedoplatok 19,42 6.11.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
88 4012012 Vzory VZN 15,90 6.11.2012 Vydavateľstvo právn.lit. JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Kozmonautov 6 Nitra 36665681
89 3132121650 Vývoz KO 151,38 13.11.2012 Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
90 2175130461 Mobil 10/2012 31,37 25.11.2012 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
91 7744996868 Tel.Inter.11/2012 33,16 3.12.2012 Slovak Telekom Karadžičova 10 Bratislava 35763469
92 3132121833 Vývoz KO 329,48 7.12.2012 Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
93 5214530128 El.11/12 20,11 7.12.2012 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
94 20123093 Udržiavací poplatok 2013 86,96 12.12.2012 KEO, s.r.o. Poľná Záhorce 36739464
95 1172012 Mesačník Kurtos 6,00 18.12.2012 OV Csemadok Cesta slobody 457 Vinica 419621
96 123067 Prezentácia maľovanej mape HONT 180,00 19.12.2012 CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 Banská Bystrica 36754749
97 015142012 Kalendáre, diáre 206,06 20.12.2012 OLYMP Jozef Šmrhola Maďarovská 103/71 Santovka 32581190
98 221225844 Vodné 0,00 27.12.2012 Veolia voda Partizánska cesta 5 Banská Bystrica 36644030
99 2178670298 Mobil 12/12 30,16 27.12.2012 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
100 3745975208 telef.Inter.12/12 33,16 4.1.2013 Slovak Telekom Karadžičova 10 Bratislava 35763469
101 3132122048 Vývoz KO 156,54 8.1.2013 Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37 Veľký Krtíš 34115901
102 5214530129 Elektrika 19,88 8.1.2013 SSE Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 36403008
103 20123479 Poplatok za modul pozemky 137,76 8.1.2013 KEO s.r.o. Poľná Záhorce 36739464
 


                           Došlé faktúry,účtovné ,rok 2011

 Pč
 Číslo
Predmet
Suma
v €
Zmluva č.
Obj. č.
Dátum prijatia
Meno/názov
ulica
Mesto/Obec
RČ/IČO
 1
 8863001137
Poistenie majetku
 474,40
 8-863-
00137
 
3.1.2011
 QBE Insurance
Štúrova 27
Košice
 00647390
 2
 7721829831
Telefón 12/2010
 33,81
 
 
4.1.2011
 Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10
 Bratislava
35763469
 3
 3132101041
Odvoz KO 12/2010
 164,73
 
 
 10.1.2011
 Marius Pedersen
s r.o.
Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
34115901
 4
 5002138807
 Poistenie majetku
 96,11
 
 
 10.1.2011
 Komunálna poisťovňa a.s.
 Štefániková 8
 Bratislava
31595545
 5
 6803043159
 Poistenie majetku
 39,30
 
 
 10.1.2011
 Komunálna poisťovňa a.s.
 Štefániková 8
 Bratislava
 31595545
 6
 5214530105
 El. MŠ 12/2010
 87,86
 
 
 12.1.2011
Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina
 36403008
 7
 1897728053
 Pop. za vedenie účtu
 32,40
 
 
 14.1.2011
 Centrálny dep. cen. pap.SR a.s.
Ul.29. augusta 1/A
 Bratislava
 31338976
 8
 8291978337
 Mobil 1/2011
 30,26
 
 
 22.1.2011
 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
 Bratislava
35697270
 9
 52525942
 Úplnené znenie zákonov
 25,20
 
 
 4.2.2011
 Poradca s r.o
 Pri Celulózke 40
 Žilina
36371271
 10
 6722941568
 Telefón 1/2011
 32,40
 
 
 4.2.2011
 Slovak Telekom a.s.
 Karadžičová 10
 Bratislava
 35763469
 11
 3132110051
 Odvoz KO 1/2011
 331,16
 
 
 7.2.2011
 Marius Pedersen
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
 12
5214530106
 El. MŠ 1/2011
101,64
 
 
9.2.2011
Strdoslovenská energetika
 Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
36403008
 13
8101018585
Stravné lístky
391,40
 
 
9.2.2011
Le Chequer Deiuuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
31396674
 14
 111203770
Zlaté stránky-inzercia
58,80
 
 
9.2.2011
Mediatel s.r.o.
Prešovská 38/B
 Bratislava
35853415
 15
110087
Dómena:
www.kolare.ocu.sk
19.90
 
 
 14.2.2011
 Webex
Alešovo nábrežie 6
 Veľké Kapušany
 41501284
 16
 0014
 Vypracovanie projektu
 200.00
 
 
 21.2.2011
 RRA rozvoj poiplia
Nám. A. H. škultétyho 1
Veľký Krtíš
37888315
 17
 282011
Mesačník : Kürtös
 6,00
 
 
1.3.2011
OV Csemadok
Cesta slobody 457
 Vinica
419621
 18
 2103698169
 Mobil 2/2011
 30,26
 
 
3.3.2011
Orange Slovensko a.s.
 Prievozská 6/A
 Bratislava
 35697270
 19
 5214530107
El. MŠ 2/2011
 48,05
 
 
3.3.2011
Stredoslovenská energetika
 Pri Rajčianke 8591/4B
 Žilina
 36403008
 20
 2723958956
 Telefón 2/2011
50,10
 
 
3.3.2011
Slovak telekom a.s.
 Karadžičová 10
 Bratislava
 35763469
 21
 3132110233
 Odvoz KO 2/2011
171,12
 
 
8.3.2011
Marius Pedersen a.s.
 Škultétyho 37
 Veľký Krtíš
 34115901
 22
 2011026
Vývoz fekálií
 33,00
 
 
9.3.2011
Agrospol Želovce s.r.o.
Krtíšska 296
 Želovce
36038440
 23
 P11/2011
 Servis filtrač. zostavy
 250,00
 
 
24.3.2011
Ing. Pálkovács Alexander
 Č.d. 443
 Rimavské Janovce
40728005
 24
 082011
 Geometrický plán
 133,00
 
 
 24.3.2011
 SGS Hornyák Ladislav
 č.d. 119
 Širákov
 10916237
 25
 210736137
 Mobil 3/2011
30,62
 
 
30.3.2011
 Orange Slovensko a.s.
 Prievozská 6/A
 Bratislava
 35697270
 26
 2573111
 Obecné noviny
46,80
 
 
31.3.2011
 Inprost s.r.o.
Smrečianska 29
 Bratislava
 31363091